Na inwestycje w 2017 roku przeznaczono kwotę 8.725.627,56 zł. Głównie zostaną z niej sfinansowane sieci wodno-kanalizacyjne, drogi oraz świetlice.

Planowana jest budowa spinki wodociągowej w następujących miejscowościach: Redaki – Różanki – Falknowo – Januszewo. Przeznaczono na to kwotę 600.000 zł.

Inwestycje wodociągowe w gminie Susz
W Dolinie ma powstać kontenerowa stacja uzdatniania wody. Jej koszt to około 150.000 zł. Natomiast sieć kanalizacji sanitarnej powstanie na odcinku Jawty Wielkie – Kołodzieje.

W planach jest budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej (ul. Polna) oraz wodno-kanalizacyjnej. Koszt tych obu inwestycji wynosi 49 650 000 zł.

Rozpocznie się również budowa ścieżki rowerowej na odcinku Susz – Bronowo. Planowane są również remonty dróg: gruntowych dróg gminnych oraz drogi w Dąbrówce. Łączny koszt inwestycji to 490 000 00 zł.

Szkoła w Suszu
Sporo środków będzie przeznaczonych na szkoły. Szkoła Podstawowa w Suszu zostanie ocieplona , modernizacja obejmie jej dach. Dla szkoły zostaną również zakupione komputery.

Zmianie ulegnie oświetlenie ulic i powstanie przyłączy elektrycznych. Na ten cel przeznaczono aż 154.000 zł.

(Fot. Peakpx / CC0)

Na zabytki i świetlice
Część środków została też przeznaczona na zabytki. Planowana jest renowacja murów obronnych przy ul. Słowiańskiej oraz odnowienie przestrzeni na terenie Starego Miasta.

Suski Ośrodek Kultury otrzyma w tych roku budynek sceniczny. Świetlica wiejska w Januszewie ma zostać rozbudowana, a w Kamieńcu zostanie wybudowana.

Sport również zostanie dofinansowany w tym roku. W Suszu przy ul. Polnej powstanie boisko sportowe, a na terenie gminy siłownia zewnętrzna.