Pałac w Kamieńcu powstał w latach 1660-1735. Jego budowę zlecił Albrecht Konrad Finck von Finckenstein, pruski dowódca wojskowy i późniejszy hrabia cesarstwa, według projektu angielskiego architekta Jana von Collasa, osiadłego w Prusach Wschodnich. Pałac zbudowano w stylu francuskiego baroku. Przed wydaniem decyzji na budowę król Prus Fryderyk Wilhelm I zmienił nazwę miejscowości Habersdorf na Finckenstein. Zażądał także wybudowania oddzielnego skrzydła, przeznaczonego na rezydencję królewską. Miał się w niej zatrzymywać wraz z małżonką w trakcie podróży z Berlina przez Kwidzyn i Prabuty do Królewca.

W pałacu czasowo zamieszkiwali Fryderyk Wilhelm I, Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern oraz ich następcy.

Napoleon i Marysieńka
Od kwietnia do czerwca 1807 r. miał tu kwaterę Napoleon Bonaparte. Przez trzy tygodnie zamieszkiwał w pałacu z Marią Walewską. Można o tym przeczytać w powieści Mariana Brandysa „Kłopoty z panią Walewską”. Do czasu wybuchu drugiej wojny światowej w apartamencie wielkiego wodza stało ogromne łoże z baldachimem i zasłonkami z czerwonego jedwabiu.

Pałac został prawie całkowicie zniszczony w czasie wojny. Wcześniej okradła go Armia Czerwona, reszty dopełnili szabrownicy. Dziś możemy oglądać jedynie jego ruiny oraz niektóre budynki gospodarcze.

(MW / Fot. By H. Hartwig, Alexander Duncker)