Babięta Wielkie powstały w 1313 roku. Zarządzał nimi Cundrat, miejscowy sołtys i karczmarz. W latach 1454–1466, na skutek wojny trzynastoletniej, wieś została zniszczona. Później odbudowana miejscowość należała do różnych właścicieli. Pod koniec XIX wieku powstał tu neobarokowy pałac. Dziś pozostały już tylko jego ruiny.

Majątek ziemski w Nipkowiach
Nipkowie były pierwotnie pruską osadą. W 1399 roku stały się wsią wolnych Prusów. Podobnie jak Babięta Wielkie w czasie wojny trzynastoletniej uległy zniszczeniom, a później weszły w skład zakonnych dóbr. W XVI wieku właścicielem wsi została rodzina von Tettau, następnie Samuel von Polentz, a w 1700 roku majątek ziemski przejął ród Schack von Wittenau. W dwieście lat później wsią zaczął zarządzać Georg Engman, który uruchomił tutaj jednoklasową szkołę.

Barokowy pałac w Białoszycach
W odległości zaledwie 5 kilometrów od Susza znajduje się miejscowość Białoszyce z barokowym pałacem. Obiekt powstał w XVII wieku i był kilkukrotnie przebudowany. W 1850 roku, z polecenia Magnusa von Brunnecka, zmienił styl na neogotyk angielski, wzorowany na zamku Babelsberg. Do końca drugiej wojny światowej pozostawał własnością rodu von Brunnecków. Później w pałacu mieścił się Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej, następnie, w latach siedemdziesiątych XX wieku – ośrodek wypoczynkowy.

W 2002 roku obiekt został kupiony przez prywatnego inwestora. Dziś w odnowionych wnętrzach mieści się hotel z restauracją. Pałac z licznymi urokliwymi wieżyczkami otacza rozległy park. Można skorzystać tu z odnowy biologicznej, w bliskiej okolicy znajduje się także stadnina koni.

(MW) / Fot. By Sq2eey - Praca własna, CC BY-SA 3.0